🚨 ⚠️ INGYENES házhozszállítás minden 20000 Ft feletti rendelés esetén! 📦

ELÁLLÁSI JOG

A SZAKALLNOVESZTES.HU TERMÉKEK JÓTÁLLÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Szolgáltató betart minden, a Magyar Köztársaság jogszabályaiban előírt jótállási és garanciális kötelezettséget.

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

Ön a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül visszatérítjük az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A sértetlen, zárt csomagolású terméket az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül köteles visszaküldeni, illetve az értékesítő által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A visszatérítendő összeget mindaddig visszatartjuk, amíg Ön a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszajáró összeget az Ön által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon kell visszatéríteni.

Ön internetes oldalunkon is [www.szakallnovesztes.hu/pages/kapcsolat] elküldheti elállási jogát kifejező levelét.
Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket Ön köteles viselni, ezenfelül egyéb költség nem terheli, de az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárunknak megtérítését követelhetjük. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor Ön kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó 54/2014. (II.26.) Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

x
x